در این بخش شما عزیزان می توانید به صورت کامل نمونه کارهایی اجرایی شرکت نانو سازه را مشاهده بفرمایید .

در صورت داشتن هر گونه سوالی می توانید با شماره تماس های شرکت تماس بگیرید.

آب بندی و رنگ آمیزی استخر (سازه سنتی) با محصول ژل نانو سرامیک الاستیک نانو سازه خراسان رضوی تربت حیدریه روستای تهراباد

آب بندی استخر روستای تهراباد

آب بندی پشت بام موزائیک (بدون تخریب )با عایق دوجزئی شرکت نانو سازه خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان سلمان ۱۲

آب بندی پشت بام، سلمان فارسی

آب بندی استخر سنتی (دیوار آجری ) با محصول ژل نانو سرامیک الاستیک نانو سازه واقع در خراسان رضوی تربت حیدریه روستای آغویه

قبل اجرا
قبل اجرا
بعد از اجرا
بعد از اجرا
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

اجرای نانو نما جهت آب بندی نمای سیمان واقع در خراسان رضوی تربت حیدریه شهرک ولی عصر مجتمع مهر متراژ ۳۰۰متر مربع در سال 1397

اجرای نانو نما در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

آب بندی تراس سرامیک با محصول نانو کریستال شفاف نانو سازه خراسان رضوی تربت حیدریه قائم ۱۳

آب بندی نمای سنگ بامحصول نانو نما و نانو آبگریز جهت رفع نم زدگی دیوار واقع در خراسان رضوی تربت حیدریه مظفریه ۱۲

آب بندی نمای سنگ مظفریه

آب بندی بام با عایق نانو کریستال شفاف نانو ساز جهت پشت بام سرامیک (بدون خرابی) خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان قرنی ۲

آب بندی پشت بام خیابان قرنی

اجرای نانو نما و نانو آبگریز جهت آب بندی سنگ نما واقع در تربت حیدریه خیابان کشاورز ۹ در سال 1397

اجرای نانو نما خیابان کشاورز

اجرای عایق شفاف نانو کریستال نانو سازه جهت آب بندی سطح تراس روی سنگ واقع در تربت حیدریه باهنر در سال 1396

عایق نانو کریستال در خیابان باهنر

اجرای عایق نانو کریستال شفاف جهت آب بندی تراس سنگ واقع در خراسان رضوی تربت حیدریه بلوار باهنر در سال 1397

اجرای ژل نانو سرامیک الاستیک جهت. آببندی پشت بام روز ایزوگام فرسوده ، خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، طالقانی ۹ ، متراژ ۱۲۰متر مربع 

اجرای ژل نانو سرامیک الاستیک جهت آب بندی پشت بام ایزوگام فرسوده خراسان رضوی – تربت حیدریه – شهرک ولی عصر – دکتر حسابی ۱۲ – متراژ ۱۵۰متر مربع

ژل نانو سرامیک در خیابان دکتر حسابی

اجرای کیت پروف نانو بند بهمراه نانو آبگریز جهت آب بندی نمای سرامیک واقع در خراسان رضوی – تربت حیدریه – متراژ ۱۳۰متر مربع

اجرای کیت پروف نانو بند در تربت حیدریه

راه های ارتباطی با نانو سازه